Uudised


ÖÖMATK

posted Jun 4, 2018, 12:05 AM by Matkaklubi Põlva   [ updated Jun 7, 2018, 11:46 PM ]


Juhend osalejale

*Matkaga alustame päikeseloojangul kell 22.30, Põlva järve rannas.

*Lõpetame peale päikesetõusu samas kohas, et nautida päikesetõusu lõpukilomeetritel.

*Matkal on poolel distantsil teeninduspunkt, kus pakutakse osalejatele vett, morssi, puuvilju, rosinaid ja küpsiseid.    Saab täita joogipudeleid.

*Osavõtt iga osaleja isiklikul vastutusel

*Tegemist on matkaga, aega ega järjestust ei fikseerita

*Rada ei ole tähistatud, liigutakse grupina

*Rada kulgeb kruusa-, metsa-, ja kergliiklusteedel

*Alaealistel osavõtt koos täiskasvanud vastutajaga

*Helkuri kandmine kohustuslik

*Veendu, et sul oleks korraldaja tel. 5268715 Meelis

*Osalejad varustatakse rajakaardiga

Raja pikkus 25 km

Soovitused:

-kasuta matka- või käimiskeppe

-kui on oht saada jalgadele ville, plaasterda jalad enne teeleasumist

-selga mugav, ilmale vastav riietus

-väikesesse seljakotti fliisjakk, kindad- öösel võib kiiresti külmaks minna

-veepudel, vajadusel söögiamps

-tasku- või pealamp

-jalga mugavad jalanõud

OSALEMINE TASUTA

Matkagrupi suuruseks maksimaalselt 100 inimest.

Eelregistreerimine hiljemalt 27. juunini e-postil polva.matkaklubi@gmail.com

Koha peal registreerimine ainult vabade kohtade olemasolul.

Üksikasjalikku infot küsi Meeliselt 526 8715

Iga ilmaga JÄRVELE!

posted May 16, 2018, 12:57 AM by Matkaklubi Põlva   [ updated May 16, 2018, 1:00 AM ]


Öömatk 2017

posted May 24, 2017, 12:24 PM by Matkaklubi Põlva   [ updated Jun 26, 2017, 1:32 AM ]

Matk päikeseloojangust päikesetõusuni 30. juuni- 1. juuli 2017

Juhend osalejale

*Matkaga alustame päikeseloojangul kell 22.30, Põlva järve rannas.

*Lõpetame peale päikesetõusu samas kohas, et nautida päikesetõusu lõpukilomeetritel.

*Matkal on poolel distantsil teeninduspunkt, kus pakutakse osalejatele vett, morssi, puuvilju, rosinaid ja küpsiseid.    Saab täita joogipudeleid.

*Osavõtt iga osaleja isiklikul vastutusel

*Tegemist on matkaga, aega ega järjestust ei fikseerita

*Rada ei ole tähistatud, liigutakse grupina

*Rada kulgeb kruusa-, metsa-, ja kergliiklusteedel

*Alaealistel osavõtt koos täiskasvanud vastutajaga

*Helkuri kandmine kohustuslik

*Veendu, et sul oleks korraldaja tel. 5268715 Meelis

*Osalejad varustatakse rajakaardiga

Raja pikkus 25-27 km (vt. altpoolt- matka kaart lisatud pdf failina)

Soovitused:

-kasuta matka- või käimiskeppe

-kui on oht saada jalgadele ville, plaasterda jalad enne teeleasumist

-selga mugav, ilmale vastav riietus

-väikesesse seljakotti fliisjakk, kindad- öösel võib kiiresti külmaks minna

-veepudel, vajadusel söögiamps

-tasku- või pealamp

-jalga mugavad jalanõud

OSALEMINE TASUTA

Eelregistreerimine hiljemalt 27. juunini e-postil polva.matkaklubi@gmail.com

registreerimine kohapeal pool tundi enne matka algust

Üksikasjalikku infot küsi Meeliselt 526 8715

Veepäev 2017

posted May 24, 2017, 12:21 PM by Matkaklubi Põlva   [ updated May 24, 2017, 1:03 PM ]

Tule veele sõitma! Üritus toimub iga ilmaga ja on tasuta!

Matkaõppepäev ja matkavõistlused 2016

posted Jul 6, 2016, 10:50 PM by Matkaklubi Põlva   [ updated Jul 6, 2016, 11:15 PM ]

Kutsume osalema matkaõppepäeval ja matkavõistlustel 30.-31. juulil 2016 Ottenis. 

Õppepäeval 30. juulil kell 10-15 kavas: 
köitega ronimine
süstade ja kanuuga sõitmine
jalgrattaga vigursõitmine ja
orienteerumispunktide läbimine
kell 16-19 matk ümbruskonnas.Võistluste üldjuhend 2016
1. Eesmärk
Propageerida matkamist, kui silmaringi laiendavat ja tervisele kasulikumat ala.Täiendada matkatehnika alaseid teadmisi ohutuse tagamiseks matkadel. Selgitada parimad individuaalsed matkatehnika tundjad jalgsi-mägi-, jalgratta- ja veematkatehnikas ning universaalseim matkatehnika valdaja kõigis matkaliikides.

2. Aeg ja koht

Matkatehnika meistrivõistlused toimuvad 30. juuli 2016 Ottenis RMK lõkkeplatsil Ahja jõe ääres. Vaata Otteni lõkkeplatsi asukohta: http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/otteni-lokkekoht

Registreerimine, stardijärjekorra loosimine ja võistlustrasside tutvustus kell 9-9.45. Võistluste avamine kell 9.50.
Võistlused jalgsi-mägimatkatehnikas toimuvad 10.00-12.30, jalgrattatehnikas 11.00-13.30, veematkatehnikas 12.30-15.00

Matkatriatloni karikavõistlused toimuvad samas kohas 31.juuli 2016.
Kell 9-9.45 registreerimine, stardijärjekorra loosimine ja võistlusraja tutvustus. Startide algus kell 10. Finiš suletakse kell 13.30.

Mõlema võistluse stardi-finišikohad asuvad laagriplatsi vahetus läheduses.

3. Osavõtjad ja võistlustingimused
Võistlusklassid: naised, mehed.
Võistlusalad: jalgsi-mägimatkatehnika; jalgrattamatkatehnika, veematkatehnika. Matkatriatlon.

Osavõtjad vastutavad oma tervisliku seisukorra eest ise .

Võistluste põhitrassid on paigaldatud kohtunike poolt. Võistlustrassidel kohtunike julgestus ja selle puudumisel peab olema tagatud omajulgestus.

Jalgsi-mägimatkatehnikas võib lisaks kohtunikepoolsele varustusele kasutada oma. Nõutav kiivri kandmine ja kinnaste olemasolu ning kasutamine.

Jalgrattamatkatehnika võistlus toimub isiklikul, tehniliselt korras jalgrattal. Võistlustrassid on paigaldatud kohtunike poolt. Nõutav kiivri kandmine.

Veematkatehnika võistlus (naine, mees ) toimub klubi ühekohalisel slaalomsüstal. Nõutav päästevesti kandmine. Need mõlemad saab kohtunikelt.

Matkatriatloni trassid paigaldatud kohtunike poolt. Võistlejal peab olema oma jalgratas. Kiivri kandmine kohustuslik.

4. Stardimaksud ja eelregistreerimine
Meistrivõistlustel stardikorra maksumus igas matkaliigis eelregistreerimisel 2 eurot.
Sooduspakett 5 eurot, kui sooritatakse kolm stardikorda.
Matkatriatloni stardimaks 3 eurot.

Alates 26.juulist stardimaks 50% kõrgem.

Eelregistreerumine hiljemalt 25. juuliks Põlva Matkaklubis polva.matkaklubi@gmail.com
info tel 526 8715 (Meelis Maidla).

Stardimaks kanda üle Põlva Matkaklubi arvelduskontole EE722200221011926554 Swedbankis märkega “meistrivõistlused”. Eelregistreerumisel märkida ära ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu, matkaliik, eraldi matkatriatlon ning stardimaksu ülekandmise kuupäev või tasumisviis. Sularahas maksmine kohapeal eelneval kokkuleppel.

Kohapeal registreerumise võimalus vabade kohtade olemasolul.

5. Autasustamine
Kõikide vanuseklasside kõikide alade kolme paremat autasustatakse medali, diplomi ja meenega. Meistrivõistluste autasustamine on kohe peale võistluste lõppemist kell 15.15  Matkatriatlonis mõlema vanuseklassi kolmele paremale naisele ja mehele karikaplaat, diplom ja meene. Autasustamine on peale võistluste lõppu kell 14.00

6. Võistlusalade kirjeldused

6a. Jalgsi-mägimatkatehnika
Võistlustrass on paigaldatud kohtunike poolt ja asub laagriplatsist kahesaja meetri kaugusel.
Ronimisvarustus kohtunike poolt, aga lubatud on oma individuaalse varustuse kasutus. Rajal kohtunike ja omajulgestus. Nõutav kiivri ja kinnaste kandmine.

Võistlustrassi läbimine toimub ajale ja puhtusele, trassi läbimise ajale lisanduvad rajaelementide sooritamisel saadud karistused. Trassil on korraga üks võistleja.

Võistlustrassi elementideks võivad olla paralleelköied, sportlik laskumine ja tõus nõlval, jõe ületamine köiel erinevatel viisidel, poom, nöörredel ning sõlmed.

6b. Jalgrattamatkatehnika
Võistlus koosneb orienteerumise ja vigursõidu etapist. Vajalik oma jalgratta olemasolu. Kiivri kandmine kohustuslik. Võitja selgitatakse kahe osaala kokkuvõttes, vigursõidus lisanduvad raja läbimise ajale elementide läbimisel saadud karistused. Vigursõit toimub laagri territooriumil ja koosneb kuni kaheksast elemendist. Orienteerumise start ja finiš on laagriplatsil ning rada on kuni 5 km pikk. Rajal on kuni viis KP-d.

6c. Veematkatehnika
Võistlus toimub laagriplatsi juures jõelõigul kohtunike poolt paigaldatud slaalomi-rallirajal. Raja pikkuseks on orienteeruvalt 150 m. Vastavalt markeeringule tuleb läbida kuni kaheksa väravat ja paigaldatud on kaks poid. Paremusjärjestus selgitatakse raja läbimise aja ja väravate läbimisel saadud karistuste summeerimise teel.
Võistlusaluseks on üheline (K1) slaalomsüst, mis koos päästevestiga on kohtunike poolt.
Päästevesti kandmine on kohustuslik.

6d. Matkatriatlon
Võistlejail tuleb järjest läbida kohtunike poolt paigaldatud jalgsi-mägi-, vee- ja jalgrattamatkatehnika trassid. Stardi- ja finišikoht asuvad laagriplatsil. Vajalik oma jalgratta olemasolu. Nõutav kiivri kandmine

Starditakse ühekaupa. Esmalt läbib võistleja jalgsi-mägimatkatehnika trassi, siis veetrassi ühelisel matkasüstal, edasi läbib jalgrattaorienteerumise etapi ja viimasena läbib jalgrattal vigursõidu elemendid.

Paremusjärjestus selgitatakse trassi läbimise aja ja etappidel saadud karistuste summeerimise teel.

7. Üldiselt
Täpsemad võistlusalade juhendid ja skeemid kohapeal. Juhenditega määratlemata küsimused ja võistluste käigus tekkivad probleemid lahendab kohtunikekogu kohapeal koheselt.

Täpsustav info peakohtunik Meelis Maidlalt tel 526 8715 või e-postiaadressil meelis.maidla@gmail.com

8. Korraldaja Põlva Matkaklubi koostöös Põlva Maakonna Spordiliiduga.
Võistluste peakohtunik Meelis Maidla ja peasekretär Aili Siida (tel 5591 3606).
Võistlusalasid juhivad alakohtunikud:
jalgsi-mägi– Taivo Vasser ja Raivo Plumer;
jalgratas– Meelis Maidla;
vesi –Mart Vester.
Matkatriatloni võistlust juhib alade kohtunike kolleegium

Matk päikeseloojangust päikesetõusuni

posted Jun 8, 2016, 11:51 PM by Matkaklubi Põlva   [ updated Jun 9, 2016, 12:05 AM ]


24.-25. JUUNIL 2016
Alustame kell 22.33 päikeseloojangul Põlva järve rannast
Lõpetame päikesetõusul kell 4.03 Põlva järve rannas.
Soovitame:
- jalga mugavad jalanõud, ilmale vastav riietus
- kaasa sääsetõrjevahend, plaastrid
- kaasa veepudel, vajadusel võileib
- kaasa tasku-/pealamp
- helkur/helkurvest- KOHUSTUSLIK
Eelregistreerimine hiljemalt 20.juunini
e-posti aadressil: polva.matkaklubi@gmail.com
Meelis Maidla 5268715. Osalemine tasuta

Juhend osalejale

*Matkaga alustame päikeseloojangul kell 22.33, Põlva järve rannas.

*Lõpetame peale päikesetõusu samas kohas, et nautida päikesetõusu lõpukilomeetritel.

*Matkal on poolel distantsil teeninduspunkt, kus pakutakse osalejatele vett, morssi, puuvilju, rosinaid ja küpsiseid.    Saab täita joogipudeleid.

*Osavõtt iga osaleja isiklikul vastutusel

*Tegemist on matkaga, aega ega järjestust ei fikseerita

*Rada ei ole tähistatud, liigutakse grupina

*Rada kulgeb kruusa-, metsa-, ja kergliiklusteedel

*Alaealistel osavõtt koos täiskasvanud vastutajaga

*Helkuri kandmine kohustuslik

*Veendu, et sul oleks korraldaja tel. 5268715 Meelis

*Osalejad varustatakse rajakaardiga

Raja pikkus 25-30 km

Soovitused:

-kasuta matka- või käimiskeppe

-kui on oht saada jalgadele ville, plaasterda jalad enne teeleasumist

-selga mugav, ilmale vastav riietus

-väikesesse seljakotti fliisjakk, kindad- öösel võib kiiresti külmaks minna

-veepudel, vajadusel söögiamps

-tasku- või pealamp

-jalga mugavad jalanõud

OSALEMINE TASUTA

Eelregistreerimine hiljemalt 20. juunini e-postil polva.matkaklubi@gmail.com

registreerimine kohapeal pool tundi enne matka algust

Üksikasjalikku infot küsi Meeliselt 526 8715

Veepäev Põlva järvel

posted May 29, 2016, 10:40 PM by Matkaklubi Põlva   [ updated May 29, 2016, 11:07 PM ]

11. juunil kell 12-15 Igas vanuses inimestel on võimalus proovida erinevate veealustega sõitmist. TULE NAUTIMA! Üritus on tasuta ja toimub iga ilmaga. Toetaja: Põlva vald                                                                                               

Matkaõppepäev ja matkavõistlused 2015

posted Jul 8, 2015, 4:07 AM by Matkaklubi Põlva

Kutsume osalema matkaõppepäeval ja matkavõistlustel 08.-09. augustil Ottenis. Õppepäeva ajakava ning tegevused lisatud kuulutuses ning võistluste juhend samal kodulehel "Matkavõistlused" alajaotuses.

Matk päikeseloojangust päikesetõusuni

posted Jun 14, 2015, 11:07 PM by Matkaklubi Põlva   [ updated Jun 14, 2015, 11:10 PM ]

26. JUUNIL 2015
Alustame kell 22.12 päikeseloojangul Põlva järve rannast
Lõpetame päikesetõusul kell 4.16 Põlva järve rannas.
Soovitame:
- jalga mugavad jalanõud, ilmale vastav riietus
- kaasa sääsetõrjevahend, plaastrid
- kaasa veepudel, võileib
- kaasa tasku-/pealamp
- helkur/helkurvest- KOHUSTUSLIK
Erinev rada kiirematele ja aeglasematele matkajatele.
Eelregistreerimine hiljemalt 24.juunini
e-posti aadressil: polva.matkaklubi@gmail.com
Meelis Maidla 5268715. Osalemine tasuta

Matka 100 km 24 h 2015 matkajuhend

posted May 26, 2015, 10:52 PM by Siivi Paide

Jalgsimatk 100 km 24 tunniga

30.-31.mai 2015

 

 

Rada kulgeb Põlva maakonnas Värska valla territooriumil. 

Matka keskus on Värska Orienteerumisklubi Peko suusamajas, asukohaga Värska vald Verhulitsa küla. 

Kohalejõudmiseks – üle silla Värskasse sissesõidul keera T kujuliselt ristmikult paremale Saatse suunas, sõida otse mööda peateed 3 km (läbid Värska alevi ja möödud  mineraalvee tsehhist),  jõuad Verhulitsa külasse, siin keera paremale külavaheteele (jälgi matka teeviita), sõida 150 m ja oledki kohal. 

Keskuses ootame matkasõpru reede õhtul alates kella 19.00. Võimalus ööbida oma varustusega majas või telgis, lisaks saun ja kööginurk. Kõigile õhtul saabunuile on matkapäeva hommikul ühine toitlustamine, a’ 5.- eur. Puhata saab ka peale matka, keskuse uksed sulgeme pühapäeval kell 13.00. 

Stardiks kogunemine 30.05  kell 7.30. Info, registreerimine, varustuse paigaldamine saateautodesse. 

Start 30.05  8.00  

Finiš 31.05. 8.00 

Matka üldskeem

Matk on jaotatud kolme etappi, kõik need algavad ja lõpevad matkakeskuses Verhulitsas, Peko suusamaja juures. 

Raja iseloomustus. 

Rada kulgeb valdavalt tasasel maastikul, olulisi tõuse–laskumisi ei ole (reljeefsem osa on esimesel etapil Õrsava järve ringil ja teisel etapil Kolossova piirkonnas). Liigutakse vaid teedel, on nii metsa-, külavahe- kui ka kergliiklusteid. Kohati esineb liivaseid lõike (esimesel etapil enne Popovitsa küla, kolmandal etapil Metskonna ja Treski vahelisel lõigul.) Vihma korral võib Treski ja Väiko Nedsaja vahelisel lõigul olla porisemaid kohti. 

1.etapp 

Pikkus 55 km. Peko- Verhulitsa- Õrsava järve ring- Värska vee tsehh- Määsovitsa tee-Podmetsa- Popovitsa- Värska sanatoorium- Värska surnuaed- Verhulitsa- Peko- Metskond-Lobotka- Tonja- Võporsova- Lobotka- Värska- Peko. 

Vahepunktid: 

1.Värska vee tsehh. Orienteeruv kellaaeg (edaspidi ok) 9.30, saateauto, jook, jms. 

2.Podmetsa paadisadam. Läbitud 18 km, ok 11.00-11.30 Saateauto, puhkepaus, toitlustamine (kerge eine).

3.Popovitsa. Läbitud 25 km, ok 12.30, saateauto, jook. 

4.Peko. Läbitud 35 km, ok 14.30 -15.00. Pesemisvõimalus, puhkepaus, toitlustamine (lõunasöök). 

5.Metskond- Lobotka- Tonja- Võporsova- Karisilla tee- Lobotka külaplats. Saateauto, jook.

6.Värska- Peko. Läbitud 55 km, ok 18.30-19.00. Toitlustus, puhkepaus, saun. 

2.etapp 

Pikkus 24 km. Peko- Verhulitsa- Lutepää- Sesniki (vahepeal saateautoga kahel korral Venemaa piiri ületus)- Kolossova- Rääptsova- Kolossova- Poogandi järve lõkkeplats- Nedsaja tee- Peko.

Vahepunktid: 

1.Venemaa piiri ületusel, saateauto 

2.Poogandi järve lõkkeplats. Läbitud 17 km, saateauto,  jook 

3.Nedsaja tee- Peko. Läbitud  24 km, matka algusest 79 km, ok 02.00 

Pesemisvõimalus, uinak oma penomatil majas või telgis.

3.etapp 

Hommikukohv, kerge eine 

Start ok 3.30. Pikkus 21 km. Peko- Metskond- Treski- Väiko Nedsaja- Peko. 

Vahepunkte ei ole, saateauto kogu aeg rajal. Finiš 8.00. 

 

Registreerimine 

Registreerimine  siivipaide@gmail.com, või telefonil 5247207 pr. Siivi Paide 

Registreerunuks loetakse peale osalemistasu laekumist Põlva Matkaklubi aa 221011926554, ülekandele märkida nimi, 100 km matk. 

Osalemistasu kuni 20.05  Põlva matkalubi liikmetele 10.-, külalistele 20.- 

Osalemistasu peale 20.05 klubi liikmetele 20.-, külalistele 30.- 

Registreerimine lõpeb 29.05.  

Juhend 

-osavõtt iga osaleja isiklikul vastutusel    

-osalemine alates 18 eluaastast 

-tegemist on matkaga, aega ega järjestust ei fikseerita 

-NB! võta kaasa ID kaart (piiritsoon), laetud mobiiltelefon 

-veendu et Sul oleks korraldajate tel. numbrid (Meelis 5268715, Seido 5054096) 

-maanteedel liigu tee vasakus servas, ole ettevaatlik ja nähtav 

-alates teisest etapist kohustuslik helkur ja lamp 

-kui märkad et keegi jääb teistest maha-ära jäta teda üksinda    

-katkestamisest oled kohustatud korraldajaid informeerima     

-rada ei ole tähistatud, liigutakse grupina  

-osalejad varustatakse raja kaardiga 

Soovitused 

-kasuta matkakeppe 

-plaasterda jalad juba enne teeleasumist, varusta end korraliku plaastrikomplektiga 

-hõõrduvatele kehapiirkondadele kasuta talki 

-mugav ilmastikule vastav riietus selga, vahetusriided saateautosse, alates teisest etapist kasuta sooja riietust ,sest öö jaheneb kiiresti ja kurnatus suurendab külmatunnet oluliselt 

-võta kaasa mitu paari jalatseid ja sokke 

-rajale võta kaasa vöökott või väike seljakott, millesse paki joogipudel (jooki saab rajal paljudes kohtades saateautost juurde valada), spordigeel, šokolaad vms, Sinule vajalikud ravimid, talkpuuder, plaastrid, sääsetõrjevahend. 

-saateautosse magamismatt, pesemisvahendid, vahetusriided 

-toidunõusid pole vaja kaasa võtta 

 

Lisainfo 

-Meelis Maidla 5268715 

-Seido Suija 5054096, seido.suija@vet.agri.ee 

 

NB ! Kuna rada läbib korduvalt Peko matakakeskust, siis sobib see ideaalselt ka neile matkasõpradele kes 100 km läbimist enda jaoks ülejõukäivaks hindavad. Saate valida sobiva lõigu ja siis lõpetada, või hoopis peale korralikku puhkust taas mõnele järgmisele etapile suunduda. 

 

KOHTUMISENI! 

1-10 of 17