Uudised‎ > ‎

Matkaõppepäev ja matkavõistlused 2016

posted Jul 6, 2016, 10:50 PM by Matkaklubi Põlva   [ updated Jul 6, 2016, 11:15 PM ]
Kutsume osalema matkaõppepäeval ja matkavõistlustel 30.-31. juulil 2016 Ottenis. 

Õppepäeval 30. juulil kell 10-15 kavas: 
köitega ronimine
süstade ja kanuuga sõitmine
jalgrattaga vigursõitmine ja
orienteerumispunktide läbimine
kell 16-19 matk ümbruskonnas.Võistluste üldjuhend 2016
1. Eesmärk
Propageerida matkamist, kui silmaringi laiendavat ja tervisele kasulikumat ala.Täiendada matkatehnika alaseid teadmisi ohutuse tagamiseks matkadel. Selgitada parimad individuaalsed matkatehnika tundjad jalgsi-mägi-, jalgratta- ja veematkatehnikas ning universaalseim matkatehnika valdaja kõigis matkaliikides.

2. Aeg ja koht

Matkatehnika meistrivõistlused toimuvad 30. juuli 2016 Ottenis RMK lõkkeplatsil Ahja jõe ääres. Vaata Otteni lõkkeplatsi asukohta: http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/otteni-lokkekoht

Registreerimine, stardijärjekorra loosimine ja võistlustrasside tutvustus kell 9-9.45. Võistluste avamine kell 9.50.
Võistlused jalgsi-mägimatkatehnikas toimuvad 10.00-12.30, jalgrattatehnikas 11.00-13.30, veematkatehnikas 12.30-15.00

Matkatriatloni karikavõistlused toimuvad samas kohas 31.juuli 2016.
Kell 9-9.45 registreerimine, stardijärjekorra loosimine ja võistlusraja tutvustus. Startide algus kell 10. Finiš suletakse kell 13.30.

Mõlema võistluse stardi-finišikohad asuvad laagriplatsi vahetus läheduses.

3. Osavõtjad ja võistlustingimused
Võistlusklassid: naised, mehed.
Võistlusalad: jalgsi-mägimatkatehnika; jalgrattamatkatehnika, veematkatehnika. Matkatriatlon.

Osavõtjad vastutavad oma tervisliku seisukorra eest ise .

Võistluste põhitrassid on paigaldatud kohtunike poolt. Võistlustrassidel kohtunike julgestus ja selle puudumisel peab olema tagatud omajulgestus.

Jalgsi-mägimatkatehnikas võib lisaks kohtunikepoolsele varustusele kasutada oma. Nõutav kiivri kandmine ja kinnaste olemasolu ning kasutamine.

Jalgrattamatkatehnika võistlus toimub isiklikul, tehniliselt korras jalgrattal. Võistlustrassid on paigaldatud kohtunike poolt. Nõutav kiivri kandmine.

Veematkatehnika võistlus (naine, mees ) toimub klubi ühekohalisel slaalomsüstal. Nõutav päästevesti kandmine. Need mõlemad saab kohtunikelt.

Matkatriatloni trassid paigaldatud kohtunike poolt. Võistlejal peab olema oma jalgratas. Kiivri kandmine kohustuslik.

4. Stardimaksud ja eelregistreerimine
Meistrivõistlustel stardikorra maksumus igas matkaliigis eelregistreerimisel 2 eurot.
Sooduspakett 5 eurot, kui sooritatakse kolm stardikorda.
Matkatriatloni stardimaks 3 eurot.

Alates 26.juulist stardimaks 50% kõrgem.

Eelregistreerumine hiljemalt 25. juuliks Põlva Matkaklubis polva.matkaklubi@gmail.com
info tel 526 8715 (Meelis Maidla).

Stardimaks kanda üle Põlva Matkaklubi arvelduskontole EE722200221011926554 Swedbankis märkega “meistrivõistlused”. Eelregistreerumisel märkida ära ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu, matkaliik, eraldi matkatriatlon ning stardimaksu ülekandmise kuupäev või tasumisviis. Sularahas maksmine kohapeal eelneval kokkuleppel.

Kohapeal registreerumise võimalus vabade kohtade olemasolul.

5. Autasustamine
Kõikide vanuseklasside kõikide alade kolme paremat autasustatakse medali, diplomi ja meenega. Meistrivõistluste autasustamine on kohe peale võistluste lõppemist kell 15.15  Matkatriatlonis mõlema vanuseklassi kolmele paremale naisele ja mehele karikaplaat, diplom ja meene. Autasustamine on peale võistluste lõppu kell 14.00

6. Võistlusalade kirjeldused

6a. Jalgsi-mägimatkatehnika
Võistlustrass on paigaldatud kohtunike poolt ja asub laagriplatsist kahesaja meetri kaugusel.
Ronimisvarustus kohtunike poolt, aga lubatud on oma individuaalse varustuse kasutus. Rajal kohtunike ja omajulgestus. Nõutav kiivri ja kinnaste kandmine.

Võistlustrassi läbimine toimub ajale ja puhtusele, trassi läbimise ajale lisanduvad rajaelementide sooritamisel saadud karistused. Trassil on korraga üks võistleja.

Võistlustrassi elementideks võivad olla paralleelköied, sportlik laskumine ja tõus nõlval, jõe ületamine köiel erinevatel viisidel, poom, nöörredel ning sõlmed.

6b. Jalgrattamatkatehnika
Võistlus koosneb orienteerumise ja vigursõidu etapist. Vajalik oma jalgratta olemasolu. Kiivri kandmine kohustuslik. Võitja selgitatakse kahe osaala kokkuvõttes, vigursõidus lisanduvad raja läbimise ajale elementide läbimisel saadud karistused. Vigursõit toimub laagri territooriumil ja koosneb kuni kaheksast elemendist. Orienteerumise start ja finiš on laagriplatsil ning rada on kuni 5 km pikk. Rajal on kuni viis KP-d.

6c. Veematkatehnika
Võistlus toimub laagriplatsi juures jõelõigul kohtunike poolt paigaldatud slaalomi-rallirajal. Raja pikkuseks on orienteeruvalt 150 m. Vastavalt markeeringule tuleb läbida kuni kaheksa väravat ja paigaldatud on kaks poid. Paremusjärjestus selgitatakse raja läbimise aja ja väravate läbimisel saadud karistuste summeerimise teel.
Võistlusaluseks on üheline (K1) slaalomsüst, mis koos päästevestiga on kohtunike poolt.
Päästevesti kandmine on kohustuslik.

6d. Matkatriatlon
Võistlejail tuleb järjest läbida kohtunike poolt paigaldatud jalgsi-mägi-, vee- ja jalgrattamatkatehnika trassid. Stardi- ja finišikoht asuvad laagriplatsil. Vajalik oma jalgratta olemasolu. Nõutav kiivri kandmine

Starditakse ühekaupa. Esmalt läbib võistleja jalgsi-mägimatkatehnika trassi, siis veetrassi ühelisel matkasüstal, edasi läbib jalgrattaorienteerumise etapi ja viimasena läbib jalgrattal vigursõidu elemendid.

Paremusjärjestus selgitatakse trassi läbimise aja ja etappidel saadud karistuste summeerimise teel.

7. Üldiselt
Täpsemad võistlusalade juhendid ja skeemid kohapeal. Juhenditega määratlemata küsimused ja võistluste käigus tekkivad probleemid lahendab kohtunikekogu kohapeal koheselt.

Täpsustav info peakohtunik Meelis Maidlalt tel 526 8715 või e-postiaadressil meelis.maidla@gmail.com

8. Korraldaja Põlva Matkaklubi koostöös Põlva Maakonna Spordiliiduga.
Võistluste peakohtunik Meelis Maidla ja peasekretär Aili Siida (tel 5591 3606).
Võistlusalasid juhivad alakohtunikud:
jalgsi-mägi– Taivo Vasser ja Raivo Plumer;
jalgratas– Meelis Maidla;
vesi –Mart Vester.
Matkatriatloni võistlust juhib alade kohtunike kolleegium

ĉ
Matkaklubi Põlva,
Jul 6, 2016, 10:51 PM
Ċ
Matkaklubi Põlva,
Jul 6, 2016, 10:50 PM
Comments