Uudised‎ > ‎

Põlva XV matkatehnika MV ja XII matkatriatloni KV 9.-10. augustil 2014 Ottenis

posted Jul 13, 2014, 11:11 PM by Matkaklubi Põlva   [ updated Jul 14, 2014, 7:42 AM ]

Süstavõistlus
Võistluste üldjuhend

1. Eesmärk

  • Propageerida matkamist, kui silmaringi laiendavat ja tervisele kasulikumat ala.
  • Täiendada matkatehnika alaseid teadmisi ohutuse tagamiseks matkadel. 
  • Selgitada parimad individuaalsed matkatehnika tundjad jalgsi-mägi-, jalgratta- ja veematkatehnikas ning universaalseim matkatehnika valdaja kõigis matkaliikides.

2. Aeg ja koht

Matkatehnika meistrivõistlused on 9. augustil 2014 Ottenis RMK lõkkeplatsil Ahja jõe ääres. Vaata Otteni lõkkeplatsi asukohta siit.
Registreerimine, stardijärjekorra loosimine ja võistlustrasside tutvustus kell 9-9.45.
Võistluste avamine kell 9.50.
Võistlused jalgsi-mägimatkatehnikas toimuvad 10.00-12.30, jalgrattatehnikas 11.00-13.30, veematkatehnikas 12.30-15.00.
Matkatriatloni karikavõistlused toimuvad samas kohas 10.augustil 2014.
Kell 9-9.45 registreerimine, stardijärjekorra loosimine ja võistlusraja tutvustus.
Startide algus kell 10. Finiš suletakse kell 13.30. Autasustamine kell 14.
Mõlema võistluse stardi-finišikohad asuvad laagriplatsi vahetus läheduses.

3. Osavõtjad ja võistlustingimused

Võistlusklassid: naised, mehed.
Võistlusalad: jalgsi-mägimatkatehnika; jalgrattamatkatehnika, veematkatehnika. Matkatriatlon.
Osavõtjad vastutavad oma tervisliku seisukorra eest ise .
Võistluste põhitrassid on paigaldatud kohtunike poolt. Võistlustrassidel kohtunike julgestus ja selle puudumisel peab olema tagatud omajulgestus.
Jalgsi-mägimatkatehnikas võib lisaks kohtunikepoolsele varustusele kasutada oma. Nõutav kiivri kandmine ja kinnaste olemasolu ning kasutamine.
Jalgrattamatkatehnika võistlus toimub isiklikul, tehniliselt korras jalgrattal. Võistlustrassid on paigaldatud kohtunike poolt. Nõutav kiivri kandmine.
Veematkatehnika võistlus (naine, mees ) toimub klubi ühekohalisel slaalomsüstal. Nõutav päästevesti kandmine. Need mõlemad saab kohtunikelt.
Matkatriatloni trassid paigaldatud kohtunike poolt. Võistlejal peab olema oma jalgratas. Kiivri kandmine kohustuslik.

4. Stardimaksud ja eelregistreerimine

Meistrivõistlustel stardikorra maksumus igas matkaliigis 2 eurot.
Sooduspakett 5 eurot, kui sooritatakse kolm stardikorda.
Matkatriatloni stardimaks 3 eurot.
Alates 6.augustist stardimaks 50% kõrgem.
Eelregistreerumine hiljemalt 5. augustiks Põlva Matkaklubis polva@matkaja.ee; info tel 526 8715 (Meelis Maidla).
Stardimaks kanda üle Põlva Matkaklubi arvelduskontole EE722200221011926554 Swedbankis märkega “meistrivõistlused”. Eelregistreerumisel märkida ära ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu, matkaliik, eraldi matkatriatlon ning stardimaksu ülekandmise kuupäev või tasumisviis. Sularahas maksmine kohapeal eelneval kokkuleppel.
Kohapeal registreerumise võimalus vabade kohtade olemasolul.

5. Autasustamine

Kõikide vanuseklasside kõikide alade kolme paremat autasustatakse Põlva Maakonna Spordiliidu medali, diplomi ja meenega. Meistrivõistluste autasustamine on 9. augustil kell 20 klubi Suvepäevade avamise ajal.
Matkatriatlonis mõlema vanuseklassi kolmele paremale naisele ja mehele karikaplaat, diplom ja meene. Autasustamine on 10. augustil kell 14.

6. Võistlusalade kirjeldused

6a. Jalgsi-mägimatkatehnika

Võistlustrass on paigaldatud kohtunike poolt ja asub laagriplatsi vahetus läheduses.
Ronimisvarustus kohtunike poolt, aga lubatud on oma individuaalse varustuse kasutus. Rajal kohtunike ja omajulgestus. Nõutav kiivri ja kinnaste kandmine.
Võistlustrassi läbimine toimub ajale ja puhtusele, trassi läbimise ajale lisanduvad rajaelementide sooritamisel saadud karistused. Trassil on korraga üks võistleja.
Võistlustrassi elementideks võivad olla paralleelköied, sportlik laskumine ja tõus nõlval, jõe ületamine köiel erinevatel viisidel, poom, soo ning sõlmed.

6b. Jalgrattamatkatehnika

Võistlus koosneb orienteerumise ja vigursõidu etapist. Vajalik oma ratta olemasolu. Kiivri kandmine kohustuslik. Võitja selgitatakse kahe osaala kokkuvõttes, vigursõidus lisanduvad raja läbimise ajale elementide läbimisel saadud karistused. Vigursõit toimub laagri territooriumil ja koosneb kuni kaheksast elemendist. Orienteerumise start ja finiš on laagriplatsil ning rada on kuni 5 km pikk. Rajal on kuni viis KP-d.

6c. Veematkatehnika

Võistlus toimub laagriplatsi juures jõelõigul kohtunike poolt paigaldatud slaalomi-rallirajal. Raja pikkuseks on orienteeruvalt 150 m. Vastavalt markeeringule tuleb läbida kuni kaheksa väravat ja paigaldatud on kaks poid. Paremusjärjestus selgitatakse raja läbimise aja ja väravate läbimisel saadud karistuste summeerimise teel.
Võistlusalusteks on üheline (K1) slaalomsüst, mis koos päästevestiga on kohtunike poolt.
Päästevesti kandmine on kohustuslik.

Võistlusklassid

Ühene süst (K1) - mees ja naine.

6d. Matkatriatlon

Võistlejail tuleb järjest läbida kohtunike poolt paigaldatud jalgsi-mägi-, vee- ja jalgrattamatkatehnika trassid. Stardi- ja finišikoht asuvad laagriplatsil. Vajalik oma ratta olemasolu. Nõutav kiivri kandmine
Starditakse ühekaupa. Esmalt läbib võistleja jalgsi-mägimatkatehnika trassi, siis veetrassi ühelisel matkasüstal, edasi läbib jalgrattaorienteerumise etapi ja viimasena läbib rattal vigursõidu elemendid.
Paremusjärjestus selgitatakse trassi läbimise aja ja etappidel saadud karistuste summeerimise teel.
Arvestust peetakse meeste ja naiste osas.

7. Üldiselt

Täpsemad võistlusalade juhendid ja skeemid kohapeal. Juhenditega määratlemata küsimused ja võistluste käigus tekkivad probleemid lahendab kohtunikekogu kohapeal koheselt.
Täpsustav info peakohtunik Meelis Maidlalt tel 526 8715 või e-postiaadressil meelis.maidla@gmail.com

8. Korraldaja

Põlva Matkaklubi koostöös Põlva Maakonna Spordiliiduga.
Võistluste peakohtunik Meelis Maidla ja peasekretär Aili Siida (tel 5591 3606).
Võistlusalasid juhivad alakohtunikud:
  • jalgsi-mägi– Taivo Vasser;
  • jalgratas– Meelis Maidla; 
  • vesi –Mart Vester
Matkatriatlonivõistlust juhib alade kohtunike kolleegium
Comments